FAQs Complain Problems

धनकुटा नगर सभाको तेस्रो अधिवेसन सम्पन्न ५२ करोड ८९ लाख ४३ हजार बजेट स्वीकृत

धनकुटा नगर सभाको तेस्रो अधिवेसन २०७५/३/८ मा पेश गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम