FAQs Complain Problems

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
57% (89 votes)
ठिकै
43% (68 votes)
Total votes: 157