FAQs Complain Problems

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
58% (83 votes)
ठिकै
42% (59 votes)
Total votes: 142